Leden

We zijn op zoek naar muzikanten die ons versterken op cornet en bas. Bespeel je een ander instrument? Dan ben je natuurlijk ook welkom! Hier vind je meer info >>

Cornetten

 • Daniël Steendam
 • Anna Geesje Bakker
 • Vacature
 • Silke Koopmans
 • Oane Bakker
 • Yun Wiersma
 • Aaltsje Dijkstra

Bugel

 • Wilma Kempenaar – Okkema

Alten

 • Arjen Wassenaar
 • Grietje Bakker
 • Annie Baarda
 • Adri Wassenaar – Poelstra

Baritons

 • Arnold Groenhof
 • Jan Boomsma

Euphoniums

 • Joris Boomsma
 • Vacature

Trombones

 • Wim van der Meer
 • Vacature 
 • Rinse Baarda

Bassen

 • Wietske Hoekzema
 • Gerben van der Kooi
 • Marco Deinum
 • Gerard Groenhof
 • Richard Geijteman

Slagwerk

 • Frans Kingma
 • Rutger Rinsma